De Vivencia

Vivencia wil binnen Biodanza zeggen : het gevoel dat je lichamelijk ervaart, de emotie die ontstaat in het hier en nu bij de dans, het contact met jezelf, de groep of de natuur.

Het potentieel van de deelnemer wordt wakker gemaakt in het groepsproces door in het hier en nu te leven met volle intensiteit. Elke dans of oefening kan een vivencia teweegbrengen. De hele Biodanzales is een vivencia, een beleving op zich.

De vijf lijnen van vivencia:

Bij Biodanza stimuleren we vijf lijnen die in ieder van ons aanwezig zijn, namelijk vitaliteit, seksualiteit, creativiteit, affectiviteit en transcendentie.

Vitaliteit: deze hebben we nodig om onze dromen, levenswensen en behoeften te kunnen realiseren. De goesting hebben om je  leven te leven.
Seksualiteit: dit schuilt dikwijls in kleine dingen en hoort bij het leven.  Een lach, een gebaar, zachtjes een hand strelen. Bij Biodanza gaan we hier met veel respect, zachtheid en behoedzaamheid mee om. Je sensibiliteit en vermogen om intimiteit en sensualiteit te ervaren en te geven in je relaties zal toenemen.
Creativiteit: daarmee bedoelen we het vermogen om je leven in al zijn aspecten vorm te geven. De manier waarop jij leeft in verbinding met jezelf en anderen. De capaciteit om creatief met het leven en omstandigheden om te gaan.
Affectiviteit: het vermogen om anderen en jezelf liefdevol te ontmoeten. Jezelf in iemand anders te kunnen verplaatsen.  Begrip kunnen opbrengen voor anderen. Met natuurlijke empathie in het leven staan.
Trancendentie: de verbinding maken met de mensheid, de natuur, de kosmos. Het is het moment waar je opgaat in het groot geheel, het al en je jezelf overstijgt waarbij het menselijk potentieel toeneemt.